Portál elektronických informačních zdrojů
 
Charakteristika: výběr referenčních příruček vydavatelství Brill
Odkaz: http://referenceworks.brillonline.com
Vzdálený přístup?: přípojit přes EZproxy
Producent: Brill
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: licencovaný zdroj
Dostupný z: Masarykovy univerzity
Obory: Filozofie, Historie, Jazykověda, Knihovnictví, Literatura, Muzikologie, Náboženství, Psychologie, Společenské vědy
Podrobný popis:

Jacoby Online

Monumentální zdroj zahrnující několik samostatných projektů, které se vztahují k Die Fragmente der griechischen Historiker (FGrH) Felixa Jacobyho (1876-1959). Původní práce měla za cíl shromáždit, upravit a komentovat všechna známá svědectví a fragmenty starověkých řeckých historiků. Vedle textů v řečtině a překladů do angličtiny jsou připojeny kritické komentáře, biografické údaje o antických autorech, bibliografie. Online verze spojuje FGrH  a Brill's New Jacoby v nové edici.

The Brill Dictionary of Ancient Greek Online

Anglický překlad Vocabolario della Lingua Greca, jehož autorem je Franco Montanari. S 140 000 záznamy patří k nejdůležitějším moderním slovníkům starověké řečtiny. Součástí téměř všech hesel jsou citace z textů s uvedením primárního zdrojeme. Jedná se o zásadní zdroj pro studium klasických jazyků, náboženství, filosofie a řeckého jazyka a literatury.

Encyclopedia of Chinese Language and Linguistics Online

Encyklopedie obsahuje příspěvky předních specialistů na čínský jazyk a lingvistiku a poskytuje ucelený přehled o jazycích, kterými

se v Číně hovoří (historie i součastnost).

 

Encyclopedia of Christianity Online

Encyklopedie se zabývá mnoha stránkami křesťanství, jeho vztahu k ostatním světovým náboženstvím a filozofiím.

Dotýká se historie i současnosti ve 170 zemích, šíření spirituality a teologie.

 

Brill’s Medieval Reference Library 

Sbírka zahrnuje Brill’s Encyclopedia of the Middle AgesEncyclopedia of Medieval Dress and TextilesEncyclopedia of Medieval Pilgrimage a Encyclopedia of the Medieval Chronicle.

Encyklopedie zahrnují jak dějiny, kulturu, náboženský a intelektuální život, tak i technologie středověké

Evropy v období 500–1500 n. l.

 

Brill's Encyclopaedia of the Neo-Latin World

Online encyklopedie zaměřená na historický a kulturní vliv nové latiny (od italské renesance do současnosti) a formu

latinského jazyka. Díky původním příspěvkům významných vědců zkoumá všechny aspekty civilizovaného

světa od literatury, práv a filozofie až po přírodní vědy.

 

Encyclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics

Encyclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics Online (EAGLL) v on-line podobě přináší souhrn výsledků nejnovějšího výzkumu z celé řady různých oborů, které přispívají k poznání starověkého Řecka.

Určena je především vědcům a studentům řečtiny, lingvistiky a dalších indo-evropských jazyků.

Jazykovými aspekty se zabývá z několika hledisek – historie, struktura, sociolingvistické problémy, dialekty, didaktika, vztah řečtiny k jiným jazykům, ad., podle druhu pramene – texty, rukopisy, nápisy, ad., a na všech úrovních analýzy – fonetika, fonologie, morfologie, syntax, sémantika, lexikon, stylistika, paleografie, písmo, ad.

Encyklopedie obsahuje více než 500 hesel.

Jazyk rozhraní a hesel: angličtina, řečtina, transkripce řeckých znaků do latinky


Typ zdroje: fulltextový
Jazyk: vícejazyčný
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Janoušková
Připojené soubory:
Soubor 43526_EAGLL_preview.pdf Informační brožura EAGLL