Portál elektronických informačních zdrojů
 
Charakteristika: akademické multioborové databáze
Odkaz: http://search.ebscohost.com
Vzdálený přístup?: přípojit přes EZproxy
Vzdálený přístup?: Shibboleth
Producent: EBSCO
Dostupnost do: 31.3.2017
Kategorie: testovací přístup (free-trial)
Dostupný z: Masarykovy univerzity
Obory: Biologie, Ekonomie, Filozofie, Fyzika, Historie, Chemie, Jazykověda, Knihovnictví, Literatura, Matematika, Muzikologie, Náboženství, Právo, Přírodní vědy, Psychologie, Sociální vědy, Společenské vědy, Technika, Vědy o Zemi
Podrobný popis:

Academic Search ULTIMATE byla představena v září 2016 a je novou verzí stávající databáze Academic Search Complete.

Nabízí více než 12 400 plnotextových akademických časopisů, magazínů a periodik, ale také zprávy, zápisy, knihy a videa pokrývající doslova každou z akademických disciplín od astronomie, antropologie, biomedicíny, inženýrství, zdraví, práva a literárních věd až po matematiku, farmakologii, gender studies nebo zoologii. Tisíce plnotextových časopisů v angličtině i jiných původních jazycích z Evropy, Asie, Oceánie a Latinské Ameriky umožní studentům a vědcům pohled na jejich studium a výzkum z více globální perspektivy.

 Dle informací spol. EBSCO obsahuje:

•       více aktivních plnotextových recenzovaných časopisů

•       více aktivních plnotextových časopisů indexovaných ve Scopusu a Web of Science

•       více aktivních plnotextových časopisů indexovaných v oborových bibliografiích: SciFinder®, PsycINFO®, GeoRef, Ei Compendex, EMBASE® ad.

•       více mezinárodních plnotextového obsahu z Evropy, Asie, Oceánie a Latinské Ameriky.

Podrobné informace o databázi.  

 

Business Source Ultimate nabízí nejrozsáhlejší pokrytí plného textu v oblasti ekonomie, financí, marketingu, managementu a dalších příbuzných oborů. Seznam titulů

 

Sociology Source Ultimate pokrývá aktuální obsah ze všech oblastí zabývajících se studiem lidského chování a mezilidských vztahů včetně integrace lokálních titulů. Databáze obsahuje více než 1 200 časopisů v plném textu. Seznam titulů

 


Typ zdroje: fulltextový
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: Mgr. Dana Mazancová DiS.