Portál elektronických informačních zdrojů
 
Loga MŠMT, Evropské unie a programu OP VaVPI / MŠMT, European union and project OP VaVPI logos
Charakteristika: multioborová časopisecká databáze
Odkaz: http://search.ebscohost.com
Vzdálený přístup?: Shibboleth
Producent: EBSCO
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: licencovaný zdroj
Dostupný z: Masarykovy univerzity
Obory: multioborový zdroj
Podrobný popis:
Central & Eastern European Academic Source (CEEAS) je multioborová, multijazyková databáze, která obsahuje plné texty časopisů vydávaných v zemích střední a východní Evropy. Kolekce obsahuje více než 400 plnotextových publikací z širokého spektra akademických oborů, které se vztahují k tomuto geografickému regionu.
 
Databáze je součástí služby EBSCOhost Web.
 
Přístup k tomuto informačnímu zdroji byl podpořen z prostředků projektu OP VaVpI SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR, CZ.1.05/3.2.00/12.0230.

Typ zdroje: fulltextový
Jazyk: vícejazyčný
Kontaktní osoba: RNDr. Miroslav Bartošek CSc.