Portál elektronických informačních zdrojů
 
Logo MŠMT

Výsledky tohoto projektu ELIZA LR1307 byly získány za finančního přispění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci účelové podpory programu „Informace – základ výzkumu“.

Charakteristika: plnotextová databáze z oblasti umění a humanitních věd
Odkaz: https://search.proquest.com/artshumanities/
Vzdálený přístup?: Shibboleth
Producent: Proquest
Dostupnost do: 31.12.2018
Kategorie: licencovaný zdroj
Dostupný z: Masarykovy univerzity
Obory: Filozofie, Historie, Jazykověda, Knihovnictví, Literatura, Muzikologie, Náboženství, Psychologie, Společenské vědy, Umění
Podrobný popis:

Art and Humanities Full Text obsahuje plné texty článků ze zhruba 400 titulů z oblasti užitého a vizuálního umění, architektury, designu, dějin, filozofie, hudby, literatury, divadla a kulturálních studií. Zdroj doplňuje citace ze zdrojů Art Bibliographies Modern, Avery Index to Architectural Periodicals, Design and Applied Arts Index, International Bibliography of Art dostupných na MU, které se řadí do kolekce „Art and Design Collection“. Při nalezení článku v některé z těchto abstraktových databází je možné se prokliknout na plný text v Arts and Humanities. Kromě akademických citovaných časopisů jsou zde dostupné také články z některých komerčních časopisů relevantních k oblastem užitého umění a kulturálních studií.


Typ zdroje: fulltextový
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Janoušková