Portál elektronických informačních zdrojů
 
Charakteristika: nástroj pro analýzy vědeckého výkonu pomocí citačních metrik
Odkaz: http://incites.isiknowledge.com/
Producent: Thomson Reuters
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: licencovaný zdroj
Obory: multioborový zdroj
Podrobný popis:

Aplikace InCites je analytický nástroj, který na základě citací publikací indexovaných na Web of Science provádí analýzy produktivity, dopadu vědeckých výstupů a benchmarking pomocí kvantitativních ukazatelů. InCites používá data připravená na míru Masarykově univerzitě a tím je vhodný pro analýzy vědeckého výkonu na úrovni jednotlivců, pracovišť, fakult i celé instituce. Masarykova univerzita v současné době používá dvě generace aplikace InCites.

Přístup do InCites je omezen na úzkou skupinu uživatelů z MU.

Analýzy přizpůsobené požadavkům analyzované jednotky provádí na vyžádání odbor výzkumu RMU, kontaktní osobou je Mgr. Michal Petr, petr@rect.muni.cz.  Reportu obvykle předchází zjištění potřeb analyzované jednotky a revize vstupních dat. V případě zájmu o bibliometrickou analýzu se obraťte na odbor výzkumu RMU.

Vstup do aplikace (chráněno heslem)
http://incites.isiknowledge.com/ - přístup k datasetu Masarykovy univerzity
https://incites.thomsonreuters.com/#/analytics - analýzy na základě adresy ve Web of Science


Typ zdroje: kombinovaný
Kontaktní osoba: Mgr. Michal Petr