Portál elektronických informačních zdrojů
 
Charakteristika: vybrané elektronické knihy z kolekce ebrary
Odkaz: https://ebookcentral.proquest.com/auth/lib/masaryk-ebooks
Vzdálený přístup?: přípojit přes EZproxy
Vzdálený přístup?: Shibboleth
Producent: ProQuest
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: licencovaný zdroj
Dostupný z: Masarykovy univerzity
Obory: multioborový zdroj
Podrobný popis:

Upozornění: proběhla migrace zdroje Ebrary na nový web - již bylo zprovozněno i přihlašování přes Shibboleth. Uživatelé, kteří měli v Ebrary osobní účty (ke kterým se hlásili přes Shibboleth - tj. přes UČO a sekundární heslo) mají možnost je převést na novou platformu. Po prvním přihlášení budou tito uživatelé dotázáni, chtějí-li původní účet převést.

Kolekce přibližně 190 titulů elektronických knih trvale předplácených fakultami MU. Pokrývá řadu oborů - právo, vzdělávání,  ekonomii, lékařství, historii a jiné. Seznam titulů je k dispozici v přiloženém souboru níže.

Všechny knihy jsou k dispozici v kompletní fulltextové podobě, tj. včetně rejstříků a bibliografií a příloh. Ebrary nabízí jednoduchý vyhledávací systém, který umožňuje rychle se dostat k těm knihám, které potřebujete (podle názvu, jména autora, tématu atd.). Uživatelé jsou oprávněni kopírovat či tisknout části textu (vždy pouze po jednotlivých stranách), barevně označovat části textu a psát vlastní poznámky.

Quick Start video
Quick User Guide


Typ zdroje: fulltextový
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: RNDr. Miroslav Bartošek CSc.
Připojené soubory:
Soubor ebrary_holdings.xls seznam zakoupených titulů ebrary