Portál elektronických informačních zdrojů
 
Loga MŠMT, Evropské unie a programu OP VaVPI / MŠMT, European union and project OP VaVPI logos
Charakteristika: databáze se zaměřením na lidskou výživu a potravinářství
Odkaz: http://www.cabi.org/nutrition/
Producent: CABI Publishing
Dostupnost do: 1.1.2020
Kategorie: licencovaný zdroj
Dostupný z: Masarykovy univerzity
Obory: Biologie, Chemie, Medicína
Podrobný popis:

Nutrition and Food Sciences je databáze, která se specializuje na lidskou výživu, potravinářství a technologii potravin a poskytuje ucelený pohled na potravní řetězec včetně interakce mezi stravou a zdravotním stavem člověka. Obsah databáze je sestavován
odborníky, převážná část je tvořena plnými texty (články, sborníky z konferencí, zprávy a  zveřejněné závěrečné práce). Mezi hlavní obory patří výroba a konzervace potravin, včetně dodavatelského řetězce, jejich zpracování, složení potravinářských výrobků, spotřebitelské studie, léčebné diety, potravinové alergie a intolerance, funkční potraviny, veřejné stravování včetně výživy v různých životních etapách.

Přístup k tomuto informačnímu zdroji byl podpořen z prostředků projektu OP VaVpI MENDELU RESEARCH LIBRARY, CZ.1.05/3.2.00/12.0227.


Typ zdroje: kombinovaný
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: RNDr. Miroslav Bartošek CSc.