Portál elektronických informačních zdrojů
 
Charakteristika: online encyklopedie
Odkaz: http://referenceworks.brillonline.com/
Producent: Brill
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: licencovaný zdroj
Dostupný z: Masarykovy univerzity
Obory: Jazykověda
Podrobný popis:

Encyclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics Online (EAGLL) v on-line podobě přináší souhrn výsledků nejnovějšího výzkumu z celé řady různých oborů, které přispívají k poznání starověkého Řecka.

Určena je především vědcům a studentům řečtiny, lingvistiky a dalších indo-evropských jazyků.

Jazykovými aspekty se zabývá z několika hledisek – historie, struktura, sociolingvistické problémy, dialekty, didaktika, vztah řečtiny k jiným jazykům, ad., podle druhu pramene – texty, rukopisy, nápisy, ad., a na všech úrovních analýzy – fonetika, fonologie, morfologie, syntax, sémantika, lexikon, stylistika, paleografie, písmo, ad.

Encyklopedie obsahuje více než 500 hesel.

Jazyk rozhraní a hesel: angličtina, řečtina, transkripce řeckých znaků do latinky


Typ zdroje: fulltextový
Jazyk: vícejazyčný
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Janoušková
Připojené soubory:
Soubor 43526_EAGLL_preview.pdf Informační brožura EAGLL