Portál elektronických informačních zdrojů
 
Charakteristika: plnotextová a bibliografická databáze z oblasti knihovnictví a informační vědy
Odkaz: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,cookie,uid&prof...
Vzdálený přístup?: přípojit přes EZproxy
Vzdálený přístup?: Shibboleth
Producent: EBSCO Publishing
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: licencovaný zdroj
Dostupný z: Masarykovy univerzity
Obory: Knihovnictví
Podrobný popis:

Library & Information Science Source je součástí multioborové databáze EBSCO.

Obsahuje plné texty 460 periodik a 30 titulů z oblasti knihovnictví a informační vědy. Zahrnuje indexování stovek vysoce kvalitních periodik, knih, výzkumných zpráv a sborníků z konferencí.

Předmětově pokrývá knihovnictví, klasifikaci, katalogizaci, bibliometrii, on-line vyhledávání informací, informační management a další, poskytuje komplexní pokrytí historie knihovnických studií od začátku 20. století do současnosti.


Typ zdroje: kombinovaný
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Janoušková