Portál elektronických informačních zdrojů
 
Loga MŠMT, Evropské unie a programu OP VaVPI / MŠMT, European union and project OP VaVPI logos
Charakteristika: bibliografická a plnotextová databáze o životním prostředí
Odkaz: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=eho...
Vzdálený přístup?: přípojit přes EZproxy
Vzdálený přístup?: Shibboleth
Producent: EBSCO
Dostupnost do: 31.12.2019
Kategorie: licencovaný zdroj
Dostupný z: Masarykovy univerzity
Obory: multioborový zdroj
Podrobný popis:

Zdroj je přístupný přes souhrnný megazdroj EBSCO: zvolte EBSCOhost Web a poté zaškrtněte databázi Environment Complete (dole v seznamu zdrojů).

Environment Complete zahrnuje zemědělství, ekologii, obnovitelné a přírodní zdroje, geografii, vědy o mořích a vodstvu, odpadové hospodářství, právní, politické a sociální aspekty životního prostředí atd.

Databáze obsahuje plné texty více než 930 časopisů a 190 encyklopedií a monografií a přes 2,5 mil. bibliografických záznamů z více než 2300 zahraničních titulů.
Součástí je i obsáhlý tezaurus (cca 6800 předmětových hesel) a autorské profily s detailními informaci pro více než 5 000 nejčastěji indexovaných autorů.

Centrum uživatelské podpory s návody  a materiály v češtině.

Přístup k tomuto informačnímu zdroji byl podpořen z prostředků projektu OP VaVpI MENDELU RESEARCH LIBRARY, CZ.1.05/3.2.00/12.0227.


Typ zdroje: kombinovaný
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Sejk