Portál elektronických informačních zdrojů
 
Loga MŠMT, Evropské unie a programu OP VaVPI / MŠMT, European union and project OP VaVPI logos
Charakteristika: významný lékařský časopis
Odkaz: http://www.nejm.org
Vzdálený přístup?: přípojit přes EZproxy
Producent: Massachusetts Medical Society
Dostupnost do: 31.12.2019
Kategorie: licencovaný zdroj
Dostupný z: Masarykovy univerzity
Obory: Medicína
Podrobný popis:

Špičkový vědecko-výzkumný lékařský časopis přinášející nejnovější výzkumné a klinické studie ve specializovaných oborech (endokrinologie, gastroenterologie, genetika, onkologie aj.) v elektronické podobě. Ceněné jsou bohaté multimediální přílohy časopisu s případovými studiemi, doporučenými postupy a metodami výzkumu. Časopis má vůbec nejvyšší impakt-faktor ze všech lékařských periodik (53,480 v roce 2010).

Dostupné jsou plné texty článků od roku 1990 do současnosti.

 

Přístup k tomuto informačnímu zdroji byl podpořen z prostředků projektu OP VaVpI MEDINFO - Informační zdroje pro medicínu a příbuzné obory, CZ.1.05/3.2.00/12.0225.


Typ zdroje: fulltextový
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Sejk