Portál elektronických informačních zdrojů
 
Loga MŠMT, Evropské unie a programu OP VaVPI / MŠMT, European union and project OP VaVPI logos
Charakteristika: plné texty biomedicínských, přírodovědných a společenskovědních časopisů
Odkaz: https://www.annualreviews.org/action/showPublications
Vzdálený přístup?: přípojit přes EZproxy
Vzdálený přístup?: Shibboleth
Producent: Annual Reviews
Dostupnost do: 31.12.2019
Kategorie: licencovaný zdroj
Dostupný z: Masarykovy univerzity
Obory: multioborový zdroj
Podrobný popis:

Kolekce prestižních časopisů z produkce Annual Reviews (AR). Přináší užitečné souhrny primární vědecké literatury z dané vědecké oblasti.

V kolekci Biomed/Life Sciences mají uživatelé MU dostupné všechny ročníky všech časopisů - od začátku jejích vydávání až do současnosti.

V kolekci Social Sciences mají uživatelé MU dostupné všechny ročníky všech časopisů - od začátku jejích vydávání až do současnosti.

V kolekci Physical Sciences má MU trvale zakoupený archiv z let 1932 -2012.

Plné texty nejsou dostupné u ekonomických titulů: Economics, Financial Economics, Resource Economics.  

 

 

 

Přístup k tomuto informačnímu zdroji byl podpořen z prostředků projektu OP VaVpI MEDINFO - Informační zdroje pro medicínu a příbuzné obory, CZ.1.05/3.2.00/12.0225.


Typ zdroje: fulltextový
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Sejk