Portál elektronických informačních zdrojů
 
Charakteristika: e-book popisující způsob citování podle základních citačních stylů (např. ISO 690, Harvard, Vancouver atd.)
Odkaz: http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/prif/ps11/metodika/web/ebook_citace...
Producent: Masarykova univerzita
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: volně dostupný zdroj
Dostupný z: Masarykovy univerzity
Obory: multioborový zdroj
Podrobný popis:

Publikace Metodika tvorby bibliografických citací obsahuje interaktivní tutoriály, v nichž se čtenář dozví, jak citovat podle nejčastěji užívaných citačních stylů v akademickém prostředí (např. ISO 690, Harvard, Vancouver apod.), seznámí se se základními pravidly citační a publikační etiky (včetně problematiky plagiátorství) a online aplikacemi EndNoteWeb a Zotero, s jejichž pomocí lze do textového editoru vkládat citační údaje a formátovat je podle podle požadavků stovek vědeckých časopisů. Součástí příručky jsou i materiály informující o základních indikátorech pro hodnocení vědecké kvality časopisu nebo konkrétního autora (impact factor, h-index a zcela nově také SNIP a SJR) a návod k užívání správce publikační činnosti ResearcherID.


Typ zdroje: fulltextový
Jazyk: český
Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Kratochvíl