Portál elektronických informačních zdrojů
 
Logo MŠMT

Výsledky tohoto projektu LR1305 byly získány za finančního přispění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci účelové podpory programu „Informace – základ výzkumu“.

Charakteristika: plné texty vědeckých časopisů
Odkaz: http://www.jstor.org
Vzdálený přístup?: přípojit přes EZproxy
Vzdálený přístup?: Shibboleth
Producent: JSTOR
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: licencovaný zdroj
Dostupný z: Masarykovy univerzity
Obory: Biologie, Ekonomie, Filozofie, Historie, Jazykověda, Literatura, Matematika, Sociální vědy
Podrobný popis:

JSTOR (Journal Storage) představuje špičkovou on-line databázi digitalizovaných plných textů z vědeckých časopisů z humanitní oblasti (antropologie, ekologie, ekonomika, filosofie, finance, historie, literatura, matematika, politické vědy, sociologie, muzikologie, filmová věda, statistika, vzdělávání a další). Každý časopis je plně digitalizován od prvního čísla prvního ročníku (sahajícího mnohdy hluboko do minulého století) až po pohyblivou hranici (moving wall), což je obvykle "tří až pěti let od současnosti".

MU ma zakoupenu licenci pro přístup k plným textům časopisů ze 7 kolekcí JSTOR:

Pouze z Přírodovědecké fakulty MU je navíc dostupná ještě kolekce:

Pro přístup k obsahu JSTOR, který MU nepředplácí, lze využít službu Register & Read, která umožňuje na individuální bázi se v JSTOR zaregistrovat a v rámci osobního účtu MyJSTOR získat každých 14 dnů přístup k libovolným 3 článkům z celé databáze JSTOR.

Pro přehled všech existujících časopisecký kolekci v JSTOR viz http://about.jstor.org/journals


Typ zdroje: fulltextový
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: RNDr. Miroslav Bartošek CSc.