Portál elektronických informačních zdrojů
 
Loga MŠMT, Evropské unie a programu OP VaVPI / MŠMT, European union and project OP VaVPI logos
Charakteristika: bibliografická chemická databáze
Odkaz: http://scifinder.cas.org/
Producent: Chemical Abstracts Service
Dostupnost do: 31.12.2019
Kategorie: licencovaný zdroj
Dostupný z: Masarykovy univerzity
Obory: Chemie
Podrobný popis:

Program SciFinder umožňuje online přístup k prestižní bibliografické databázi Chemical Abstracts.

Pro využívání programu je nutná registrace (bližší informace podá kontakní osoba níže). Přihlášení a využívání je možné pouze z PC v síti MU (bez možnosti vzdáleného přístupu).

Upozornění pro externí čtenáře knihoven MU: databázi SciFinder mohou využívat pouze studenti a vědečtí/akademičtí pracovníci MU.

Databáze Chemical Abstracts pokrývá všechny oblasti chemických disciplin a velkou řadu hraničních oborů. Obsahuje přes 70 milionů položek, součástí je také soupis všech přidělovaných registračních čísel (CAS RN) pro identifikaci chemických látek a sloučenin. Údaje jsou dostupné od roku 1907 kdy začal vycházet tištěný referátový časopis Chemical Abstracts (CA).

Hledání je možné podle chemické struktury, názvu látky, podle vzorců, čísel patentů, dále podle jména autora, názvu organizace nebo v obsahu časopisů.

K online podobě databáze je přístup umožněn pomocí programu SciFinder Scholar. Ten kromě CA zahrnuje také:

  • REGISTRY - bázi chemických sloučenin
  • CHEMLIST - souhrn všech známých legislativních předpisů týkajících se chemických látek
  • CHEMCATS - katalog komerčně dostupných chemikálií
  • CASREACT - bázi chemických reakcí

Informace od producenta, tutoriály a nápovědy.

Přístup k tomuto informačnímu zdroji byl podpořen z prostředků projektu OP VaVpI Chemické elektronické informační zdroje pro VaV, CZ.1.05/3.2.00/12.0231.


Typ zdroje: bibliografický
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Sejk