Portál elektronických informačních zdrojů
 
Charakteristika: Geografická bibliografie ČR online
Odkaz: http://www.geobibline.cz
Producent: Geografická knihovna PřF UK v Praze, Ústřední knihovna PřF MU, Katedra geografie PřF UJEP v Ústí n. Labem s ÚVT UK
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: volně dostupný zdroj
Dostupný z: Masarykovy univerzity
Obory: Vědy o Zemi
Podrobný popis:

Bibliografická databáze s abstrakty obsahující specializované dokumenty českých nebo zahraničních autorů, kteří se věnují českým geografickým reáliím. Obsahuje následující typy dokumentů: knihy, kartografické dokumenty, seriály, články z časopisů a sborníků, elektronické dokumenty, vysokoškolské kvalifikační práce od r. 1900 až po současnost. Databáze je měsíčně aktualizována. Obsah databáze: teoretická, fyzická a sociální geografie, kartografie, demografie.


Typ zdroje: bibliografický
Kontaktní osoba: Mgr. Tereza Miškechová