Portál elektronických informačních zdrojů
 
Charakteristika: elektronické časopisy
Odkaz: http://journals.sagepub.com
Vzdálený přístup?: přípojit přes EZproxy
Producent: Sage Publications
Dostupnost do: 31.12.2018
Kategorie: licencovaný zdroj
Dostupný z: Masarykovy univerzity
Obory: Ekonomie, Filozofie, Historie, Jazykověda, Knihovnictví, Náboženství, Právo, Psychologie, Sociální vědy, Vědy o Zemi, Vzdělávání
Podrobný popis:

Kolekce Sage Full-Text - Humanities and Social Science (HSS) zahrnuje 481 titulů elektronických plnotextových časopisů od vydavatelství Sage Publications. Seznam titulů je uveden zde. V rámci předplatného jsou dostupné časopisy od r. 1999.

Sage má vedoucí postavení na trhu vědecké a odborné literatury v následujících kategoriích: komunikace, kriminalistika a penologie, vzdělávání, politologie, psychologie, matematika, sociální vědy, sociologie a další.

Pro přihlášení přes Shibboleth je nutné na odkazované stránce v menu Select your institution location...  zvolit UK Access Management Federation a následně v menu Select your institution... Masaryk University.


Typ zdroje: fulltextový
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: Mgr. Dana Mazancová DiS.