Portál elektronických informačních zdrojů
 
Charakteristika: národní lékařská bibliografie
Odkaz: http://www.medvik.cz/bmc/
Producent: Národní lékařská knihovna (NLK)
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: volně dostupný zdroj
Dostupný z: Masarykovy univerzity
Obory: Medicína
Podrobný popis:

Národní registrující bibliografie, která zachycuje veškeré odborné písemnictví z oborů lékařství, biomedicíny a zdravotnictví vydávané na území České republiky. Součástí jsou i záznamy o pracech českých a slovenských autorů publikovaných v zahraničí (bohemika a slovacika). Retrospektiva od roku 1947, do roku 1996 byla její součástí i lékařská literatura vycházející na Slovensku. V počítačové podobě jsou zpracovány roky 1953-1956,1968 a 1973 až do současnosti. Ostatní ročníky jsou v knižní podobě, postupně se převádí do elektronické podoby.

Obsahuje přes 500 000 záznamů, ročně přibývá kolem 20 000 nových. Seznam excerpovaných titulů v roce 2010.

BMČ je

  • online zpřístupněna v portálu Medvik
  • vydávána na DVD Bibliomedica (čtvrtletní aktualizace)

DVD Bibliomedica obsahuje kromě databáze BMČ další databáze NLK v Praze:

  • Medical Subject Headings - český překlad tezauru MeSH
  • MeSH - chemický rejstřík
  • Souborný katalog zahraničních lékařských periodik (SKP)
  • Adresář přispěvovatelů do souborného katalogu (LOK)
  • Citační rejstřík
  • Citační rejstřík - Faktory
  •  Jmenné autority NLK
  •  BMČ – Autoritní seznam časopisů

Podrobněji o databázích

DVD Bibliomedica je naistalováno na všech počítačích v Knihovně univerzitního kampusu.


Typ zdroje: bibliografický
Jazyk: český
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Sejk