Portál elektronických informačních zdrojů
 
Loga MŠMT, Evropské unie a programu OP VaVPI / MŠMT, European union and project OP VaVPI logos
Charakteristika: plné texty historického archivu časopisů z oblasti medicíny, matematiky a přírodních věd
Odkaz: https://academic.oup.com/journals
Vzdálený přístup?: přípojit přes EZproxy
Producent: Oxford Journals Online
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: licencovaný zdroj
Dostupný z: Masarykovy univerzity
Obory: Biologie, Chemie, Fyzika, Matematika, Medicína, Přírodní vědy, Vědy o Zemi
Podrobný popis:

Historická kolekce 1878-1995 asi 150 časopiseckých titulů nakladatelství Oxford Journals z oblasti medicíny, přírodních věd, matematiky, sdružených v kolekcích

Plné texty článků jsou dostupné pro celou Masarykovu univerzitu v rámci předplatného archivních čísel, které zahrnuje roky 1878 až 1995.

Přístup k tomuto informačnímu zdroji byl podpořen z prostředků projektu OP VaVpI VIZ - Vědecké informační zdroje pro výzkum a vývoj, CZ.1.05/3.2.00/12.0229.


Typ zdroje: fulltextový
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: RNDr. Miroslav Bartošek CSc.