Portál elektronických informačních zdrojů
 
Loga MŠMT, Evropské unie a programu OP VaVPI / MŠMT, European union and project OP VaVPI logos
Charakteristika: nejrozsáhlejší svetový akademický informační zdroj
Odkaz: https://search.proquest.com/
Vzdálený přístup?: přípojit přes EZproxy
Vzdálený přístup?: Shibboleth
Producent: Proquest
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: licencovaný zdroj
Dostupný z: Masarykovy univerzity
Obory: multioborový zdroj
Podrobný popis:

ProQuest Central je rozšířením známé databáze ProQuest 5000. Představuje momentálně nejrozsáhlejší plnotextovou databází na světě a obsahuje:

  • přes 13 000 časopisů, z toho přes 8000 s plnými texty ze 160 disciplin (společenské vědy, přírodní vědy, ekonomie, právo, medicína, technologie, ... )
  • plné texty 30 000 disertačních prací
  • téměř 45 000 profilů firem (Hoover's)
  • aktualizované profily 3600 průmyslových odvětví (Snapshots)
  • přes 400 titulů novin

Stručné informace o ProQuest Central naleznete v letáku http://www.aip.cz/download/20080730_PQCentral_letak_CZ.pdf, detailnější informace vč. odkazů na popisy jednotlivých komponent naleznete na adrese http://www.aip.cz/produkt.php?produkt=3582.

Další zajímavé informace naleznete v prezentaci na adrese
http://www.aip.cz/download/20080730_PQCentral_CZ.ppt

 

Přístup k tomuto informačnímu zdroji byl částečně podpořen z prostředků projektu OP VaVpI STMFull: plnotextové databáze pro výzkum a vývoj , CZ.1.05/3.2.00/12.0232.


Typ zdroje: kombinovaný
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: RNDr. Miroslav Bartošek CSc.