Portál elektronických informačních zdrojů
 
Charakteristika: bibliografická databáze konferenčních příspěvků
Odkaz: http://isiknowledge.com
Vzdálený přístup?: přípojit přes EZproxy
Vzdálený přístup?: Shibboleth
Producent: Thomson Reuters
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: licencovaný zdroj
Dostupný z: Masarykovy univerzity
Obory: multioborový zdroj
Podrobný popis:

Bibliografická a citační databáze konferenčních příspěvků prestižních mezinárodních konferencí, sympózií, seminářů, kolokvií, workshopů ze všech možných oborů - od antropologie po zoologii. Databáze pokrývá téměř 5 miliónů příspěvků ze 190.000 konferencí od roku 1990. Ročně přibývá na 385.000 nových záznamů.  

Uživatelům MU je databáze dostupná jako součást citační databáze Web of Science.


Typ zdroje: bibliografický
Jazyk: vícejazyčný
Kontaktní osoba: RNDr. Miroslav Bartošek CSc.