Portál elektronických informačních zdrojů
 
Charakteristika: kolekce elektronických zdrojů dostupných na LF MU a v Kampusu Bohunice
Odkaz: http://www.ukb.muni.cz/kuk/?page=14
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: metazdroj
Dostupný z: Masarykovy univerzity
Obory: Biologie, Chemie, Medicína
Podrobný popis:
Kolekce elektronických informačních zdrojů z oblasti medicíny, biologie a chemie spravovaná  Knihovnou univerzitního kampusu MU. Z části jde o zdroje dostupné pouze z počítačů v síti Lékařské fakulty MU.

Typ zdroje: kombinovaný
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Sejk