Portál elektronických informačních zdrojů
 
Charakteristika: české knihy, periodika, hudebniny, kartografické dokumenty
Odkaz: http://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=c...
Producent: Národní knihovna ČR
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: volně dostupný zdroj
Dostupný z: Masarykovy univerzity
Obory: multioborový zdroj
Podrobný popis:

Česká národní bibliografie obsahuje záznamy dokumentů vydaných na území České republiky. Většinou se jedná o záznamy dokumentů zaslaných do Národní knihovny ČR jako povinný výtisk. Nabízí nejucelenější zdroj bibliografických informací nejen o českém písemnictví, ale je i primárním referenčním zdrojem informací o produkci vydané na území ČR. Zdroj je rozdělen do několika databází:

Báze se doplňuje i zpětně, její jádro však tvoří:

  • České knihy: Bibliografické záznamy knih od r. 1901, postupně je doplňována i produkce z období 1801-1900. Do báze není zahrnuta firemní literatura a drobné tisky.
  • Česká periodika: Bibliografické záznamy novin a časopisů. V relativní úplnosti od roku 1990.
  • Grafické dokumenty: Bibliografické záznamy plakátů, reprodukcí, pohlednic, kalendářů, učebních pomůcek a her od roku 1992.
  • Hudebniny: Bibliografické záznamy hudebnin od roku 1994. Bibliografické záznamy produkce z dřívějších let jsou postupně doplňovány.
  • Kartografické dokumenty: Bibliografické záznamy map, plánů od roku 1994.
  • Zvukové záznamy: Bibliografické záznamy kompaktních desek, gramofonových desek a magnetofonových kazet od roku 1992.
  • Elektronické zdroje: Bibliografické záznamy elektronických zdrojů vydaných na území České republiky od roku 1996.

Databáze obsahuje různé vrstvy záznamů, úroveň a způsob zpracování odpovídají době zpracování záznamu. Řada záznamů vznikla metodou retrokonverze, tj. přepisem katalogizačních lístků.

Databázi ČNB doplňují další zdroje Národní knihovny ČR, jako například ANL - Výběr článků v českých novinách, časopisech a sbornících , STT - Databáze prvotisků, starých tisků a map 1450-1800 a další. Viz Katalogy a databáze NK ČR.

 

Zdroj je volně dostupný.

 


Typ zdroje: bibliografický
Jazyk: český
Kontaktní osoba: RNDr. Miroslav Bartošek CSc.