Portál elektronických informačních zdrojů
 
Charakteristika: komunikační a publikační platforma muzikologické obce
Odkaz: http://www.musicologica.cz/
Producent: Ústav hudební vědy FF MU
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: užitečný odkaz
Dostupný z: Masarykovy univerzity
Obory: Umění
Podrobný popis:
Stránky www.musicologica.cz jsou provozovány Ústavem hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (www.phil.muni.cz/music/). Cílem projektu je vytvořit komunikační a publikační elektronickou platformu, jež bude sloužit nejen akademické muzikologické obci na Masarykově univerzitě, ale bude nabízet své služby celé odborné muzikologické veřejnosti. Tento internetový portál umožňuje přístup k výsledkům výzkumných projektů, k elektronickým odborným publikacím a databázím či elektronickým verzím diplomových a disertačních prací a elektronickému muzikologickému časopisu. Zároveň uživatelům přináší aktuální informace o odborných aktivitách Ústavu hudební vědy a dalších přidružených či spolupracujících institucí. Přístup volný.

Typ zdroje: faktografický
Jazyk: český
Kontaktní osoba: PhDr. Petr Macek Ph.D.