Portál elektronických informačních zdrojů
 
Charakteristika: portál Kabinetu hudební lexikografie při Ústavu hudební vědy FF MU
Odkaz: http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: užitečný odkaz
Dostupný z: Masarykovy univerzity
Obory: Umění
Podrobný popis:
Portál Centra hudební lexikografie při Ústavu hudební vědu FFMU. Hlavním jádrem je projekt elektronického Českého hudebního slovníku osob a institucí, přidávat se budou postupně i dlaší databáze. Přístup volný.

Typ zdroje: faktografický
Jazyk: český
Kontaktní osoba: PhDr. Petr Macek Ph.D.