Portál elektronických informačních zdrojů
 
Charakteristika: bibliografická databáze-plné texty u předplacených časopisů
Odkaz: http://www.ingentaconnect.com/
Producent: Publishing Technology plc
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: volně dostupný zdroj
Dostupný z: Masarykovy univerzity
Obory: multioborový zdroj
Podrobný popis:

Vyhledávání citací, bibliografických údajů, zdarma se lze dostat až na úroveň abstraktu článku. Plné texty pouze u předplacených časopisů.

Dalši informace (viz infozdroje): 
Ingenta je služba pro obstarávání článků původní časopisecké literatury, jejíž databáze operuje nad více než 20 000 000 článků ze skoro 30 000 titulů. Dokumenty lze získat online nebo faxovou (ev. jinou) dodávkou. Klasickým způsobem využití je zřízení depozitu, z něhož jsou dodané kopie zúčtovány. Ingenta disponuje vlastním rešeršním rozhraním pro vyhledání článku, zdarma se lze dostat až na úroveň abstraktu. Ingenta je znamenitá návazná služba k řadě bibliografických databází. Kromě dodávkové služby nabízí Ingenta i vytvoření proprietární gateway, kdy uživatel může objednávku dokumentů porovnávat s fondy lokálními anebo s dostupnými OPAC, případně se přesměrovat přímo na weby vydavatelů/agregátorů, pokud instituce má jejich tituly přístupné


Typ zdroje: kombinovaný
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: Mgr. Tereza Miškechová