Portál elektronických informačních zdrojů
 
Charakteristika: závěrečné vysokoškolské kvalifikační práce v el.podobě
Odkaz: http://is.muni.cz/lide/absolventi.pl
Producent: MU Brno
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: užitečný odkaz
Dostupný z: Masarykovy univerzity
Obory: multioborový zdroj
Podrobný popis:

Archiv závěrečných vysokoškolských kvalifikačních prací na MU (bakalářských, magisterských, doktorských, rigorózních). Archiv je součástí studijního Informačního systému (IS MU) a obsahuje vedle bibliografických záznamů prací i přístup k plným textům prací tam, kde jsou k tomu splněny zákonné podmínky (práce odevzdané po 1.1.2006 resp. starší práce se souhlasem autora ke zveřejnění).

Přístupy do archivu:

V autentizované části archivu (přístupné pouze platným uživatelům MU) mohou být dostupné plné texty některých prací, které nejsou ve veřejné části archivu dostupné (týká se prací před rokem 2006, jejichž autoři poskytli souhlas se zveřejněním pouze v intranetu MU).

 


Typ zdroje: fulltextový
Jazyk: vícejazyčný
Kontaktní osoba: RNDr. Miroslav Bartošek CSc.