Portál elektronických informačních zdrojů
 
Odkaz: http://www.geology.cz/
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: užitečný odkaz
Obory: Vědy o Zemi
Podrobný popis:
  • Mapový server - významné geologické lokality, dekorační kameny, radonové mapy
  • Virtuální muzeum - paleontologické kolekce ČGS, fotografická dokumentace
  • Geologická bibliografie ČR - od roku 1928, zahrnuje soupis prací domácích autorů zveřejněných v českých a zahraničních časopisech a knižních publikací
  • A/Č geologický slovník - elektronická obdoba geologického slovníku autorů Otakara Zemana, Karle Beneše a kolektivu 

 


Typ zdroje: kombinovaný
Jazyk: český
Kontaktní osoba: Mgr. Tereza Miškechová