Portál elektronických informačních zdrojů
 
Charakteristika: portál a vyhledávač elektronických zdrojů českých knihoven
Odkaz: http://www.jib.cz
Producent: Národní knihovna ČR
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: užitečný odkaz
Dostupný z: Masarykovy univerzity
Obory: multioborový zdroj
Podrobný popis:

Portál "Jednotná informační brána" (dále jen JIB) umožňuje uživatelům z jednoho místa jedním vyhledávacím rozhraním využívat různé české a zahraniční zdroje (katalogy knihoven, souborné katalogy, plnotextové databáze, atd). Zdroje, které JIB zpřístupňuje, lze rozdělit na volně dostupné a licencované (dostupné pouze z určitých předem nadefinovaných IP adres).

Využívat volně dostupné zdroje JIB může každý, bez ohledu na místo pobytu či současnou registraci v knihovně. Licencované zdroje může využívat jen ten, kdo je registrovaný v knihovně, která licencované zdroje zpřístupňuje či vlastní, a zároveň pracuje na počítačích z povolených IP adres.

Podrobnější info: http://info.jib.cz/


Typ zdroje: kombinovaný
Kontaktní osoba: RNDr. Miroslav Bartošek CSc.