Portál elektronických informačních zdrojů
 
Charakteristika: seznamy kolekcí periodických informačních zdrojů udržovaných ÚK PrF MU
Odkaz: https://library.law.muni.cz/content/cs/e-zdroje/
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: metazdroj
Dostupný z: Masarykovy univerzity
Obory: Právo
Podrobný popis:

Právní informační zdroje spravované PrF MU:

Seznamy periodik z oblasti práva spravovaná Ústřední knihovnou PrF MU.

V níze uvedených odkazech naleznete:

  • abecední seznamy časopisů a sbírek, které knihovna odebírá
  • docházející rok je k dispozici ve studovně, u vybraných titulů jsou ve studovně i ročníky starší
  • předcházející ročníky většiny titulů uloženy ve skladu, zpřístupňovány na vyžádání
  • nutno zadat požadavek prostřednictvím elektronického katalogu (identifikace přes záložku Přihlášení)

 V elekronické verzi má fakulta k dispozici následující tři časopisy, které jsou přístupné po přihlášení do IS MU:


Typ zdroje: kombinovaný
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Georgala