Portál elektronických informačních zdrojů
 
Charakteristika: kolekce elektronických zdrojů dostupných na PdF MU
Odkaz: http://www.ped.muni.cz/wlib/neweb/index.php?sekce=3&podsekce=14
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: metazdroj
Dostupný z: Masarykovy univerzity
Obory: Vzdělávání
Podrobný popis:

Kolekce elektronických informačních zdrojů z oblasti vzdělávání spravovaná Ústřední knihovnou PdF MU. Z větší části jde o zdroje dostupné pouze z počítačů v síti Pedagogické fakulty MU.


Typ zdroje: kombinovaný
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Martina Nedomová DiS.