Portál elektronických informačních zdrojů
 
Charakteristika: kolekce elektronických zdrojů dostupných na PřF MU
Odkaz: http://knihovna.sci.muni.cz/eiz/
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: metazdroj
Dostupný z: Masarykovy univerzity
Obory: Biologie, Chemie, Fyzika, Matematika, Vědy o Zemi
Podrobný popis:

Kolekce elektronických informačních zdrojů z oblasti přírodních věd spravovaná Ústřední knihovnou PřF MU. Z větší části jde o zdroje dostupné pouze z počítačů v síti Přírodovědecké fakulty MU


Typ zdroje: kombinovaný
Kontaktní osoba: Mgr. Tereza Miškechová