Portál elektronických informačních zdrojů
 
Charakteristika: kolekce elektronických zdrojů dostupných na FSS MU
Odkaz: http://knihovna.fss.muni.cz/ezdroje.php
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: metazdroj
Dostupný z: Masarykovy univerzity
Obory: Sociální vědy
Podrobný popis:

Kolekce elektronických informačních zdrojů z oblasti sociálních věd spravovaná Ústřední knihovnou FSS MU. Z větší části jde o zdroje dostupné pouze z počítačů v síti Fakulty sociálních studií MU


Typ zdroje: kombinovaný
Kontaktní osoba: Mgr. Dana Mazancová DiS.