Portál elektronických informačních zdrojů
 
Charakteristika: přírodovědné časopisy megazdroje ProQuest 5000
Odkaz: https://search.proquest.com/
Vzdálený přístup?: přípojit přes EZproxy
Vzdálený přístup?: Shibboleth
Producent: ProQuest Information & Learning
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: licencovaný zdroj
Dostupný z: Masarykovy univerzity
Obory: Biologie, Chemie, Fyzika, Vědy o Zemi
Podrobný popis:

Přírodovědně orientované časopisy dostupné v megazdroji ProQuest 5000, zejména v rámci předmětové kolekce ProQuest Science Journals. Jde o více jak 420 časopiseckých titulů (320 z nich v podobě plných textů) pokrývajících většinu oblasti přírodních věd - fyziku, astronomii, chemii, biologii, vědy o zemi.


Typ zdroje: kombinovaný
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: Mgr. Tereza Miškechová