Portál elektronických informačních zdrojů
 
Charakteristika: časopisy z oblasti vzdělávání z megazdroje ProQuest 5000
Odkaz: https://search.proquest.com/
Vzdálený přístup?: přípojit přes EZproxy
Vzdálený přístup?: Shibboleth
Producent: ProQuest Information & Learning
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: licencovaný zdroj
Dostupný z: Masarykovy univerzity
Obory: Vzdělávání
Podrobný popis:

Časopisy z oblasti vzdělávání dostupné v megazdroji ProQuest 5000, zejména v rámci předmětových kolekcí:

    • ProQuest Education Journals (přes 700 časopiseckých titulů, z toho 600 plnotextových, za všech oblastí výchovy a vzdělávání)
    • Career and Technical Education
    • Academic Research Library

 


Typ zdroje: kombinovaný
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: RNDr. Miroslav Bartošek CSc.