Portál elektronických informačních zdrojů
 
Charakteristika: archiv novin
Odkaz: http://gdc.galegroup.com/gdc/artemis?p=TTDA&fromProdId=TTDA&u=...
Vzdálený přístup?: přípojit přes EZproxy
Producent: GALE
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: licencovaný zdroj
Dostupný z: Masarykovy univerzity
Obory: multioborový zdroj
Podrobný popis:

The Times Digital Archive umožňuje vyhledávat a zobrazovat informace poskytované nejznámějším a nejcitovanějším deníkem na světě – londýnskými The Times. Noviny The Times představují primární zdroj kvalitně reflektující světové dění z autentického dobového pohledu.

Archiv nabízí všechny strany deníku vyšlého v období 1785 až 2012 včetně grafické podoby novin a umožňuje vyhledávání podle jednotlivých slov textu.

Jedná o relevantní zdroj pro řadu oborů - historii, sociologii, kulturní studia, anglistiku, politologii aj.

Prostřednictvím  speciálního rozhraní Gale Primary Sources jsou k dispozici analytické nástroje (Term clusters a Term frequency*).

Term clusters - zobrazuje skupiny společných témat v rámci klíčových slov.

Term frequency - zobrazuje četnost výskytu hledaných slov na časové ose.


Typ zdroje: fulltextový
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Janoušková