Portál elektronických informačních zdrojů
 
Charakteristika: plné texty informačních zdrojů z Ruska, Číny, Asie a Středního východu
Odkaz: https://dlib.eastview.com/
Dostupnost do: 16.11.2017
Kategorie: testovací přístup (free-trial)
Dostupný z: Masarykovy univerzity
Obory: multioborový zdroj
Podrobný popis:
Od roku 1989 poskytuje společnost East View informace z Ruska a zemí bývalého Sovětského svazu, Číny, Asie a Středního východu.

Obsahuje denní tisk, archivy předních ruských akademických časopisů, e knihy (kolekce Cambridge Archive Editions Online,
East View E-Books) disertace, vládní dokumenty, statistické údaje. Zaměřuje se na informace ze sociálních a humanitních oborů,
obchodu, medicíny, práva a mnohé další.
 

Typ zdroje: fulltextový
Jazyk: vícejazyčný
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Janoušková