Portál elektronických informačních zdrojů
 
Charakteristika: Bibliografická databáze disertací a diplomových prací
Odkaz: http://search.proquest.com/pqdt/
Producent: ProQuest
Dostupnost do: 30.4.2017
Kategorie: testovací přístup (free-trial)
Dostupný z: Masarykovy univerzity
Obory: multioborový zdroj
Podrobný popis:

Aktualizace: nyní je k dispozici přístup kompletně do všech plných textů (nikoli jen k prvním 24 stranám).

Zkušební přístup do kolekce ProQuest Dissertations & Theses umožňuje prohlížet abstrakty disertačních a diplomových prací, u poloviny z nich je dostupný rovněž náhled prvních 24 stran. Celkově kolekce obsahuje 4 miliony záznamů, z toho 3,5 milionu disertací a 500 tisíc magisterských diplomových prací.


Typ zdroje: bibliografický
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Poláček