Portál elektronických informačních zdrojů
 
Charakteristika: Databáze časopisů z oblasti biologie, ekologie a environmetálních věd.
Odkaz: http://www.bioone.org
Producent: BioOne
Dostupnost do: 31.5.2017
Kategorie: testovací přístup (free-trial)
Dostupný z: Masarykovy univerzity
Obory: Biologie, Chemie, Fyzika, Matematika, Přírodní vědy, Vědy o Zemi
Podrobný popis:

Databáze BioOne umožňuje přístup k plným textům časopisů z oblasti biologie, ekologie a environmetálních věd. Více než tři čtvrtiny titulů jsou indexovány v Thomson Reuters' Journal Citation Reports, 45 % titulů je dostupných výlučně v databázi BioOne.


Typ zdroje: fulltextový
Kontaktní osoba: Mgr. Tereza Miškechová