Portál elektronických informačních zdrojů
 
Charakteristika: databáze materiálů spojených s mezinárodními arbitrážemi
Odkaz: http://www.kluwerarbitration.com/
Producent: Wolters Kluwer
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: licencovaný zdroj
Dostupný z: Právnická fakulta
Obory: Právo
Podrobný popis:

Kluwer Arbitration je databáze materiálů spojených s mezinárodními arbitrážemi. Obsahuje množství komentářů odborníku a rozsáhlou kolekci primárních zdrojů k daným tématům. Databáze poskytuje přístup k exkluzivním materiálům případů ICC a různým oceněním.

Kromě Kluwer Law International se na vzniku této databáze podílí ještě Institute for Transnational Arbitration a International Council of Commercial Arbitration.

Plné texty jsou dostupné ze všech z počítačů Právnické fakulty MU.


Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Sloupenská