Portál elektronických informačních zdrojů
 
Logo MŠMT

Výsledky tohoto projektu ELIZA LR1307 byly získány za finančního přispění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci účelové podpory programu „Informace – základ výzkumu“.

Charakteristika: databáze práva USA
Odkaz: http://login.westlaw.co.uk/maf/wluk/ext/app/tocectory?stnew=true&...
Producent: Thomson Reuters
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: licencovaný zdroj
Dostupný z: Právnická fakulta
Obory: Právo
Podrobný popis:

Westlaw doplňuje databázi  Hein Online v novinových výňatcích a angloamerických judikátech, a to jak v rámci federální úrovně, tak úrovně jednotlivých států. Zahrnuje více než 40.000 databází judikatury, státní a federální zákony, administrativní kódy (listinné dokumenty a materiály), novinové a časopisecké články, veřejné záznamy, právnické časopisy, právnické recenze, právní formulářové vzory a další informační zdroje.

Databáze je produktem nakladatelství Thomson Reuters.

 

Přístup k plným textům článků je možný pouze z počítačů Právnické fakulty MU.


Typ zdroje: fulltextový
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Georgala