Portál elektronických informačních zdrojů
 
Logo MŠMT

Výsledky tohoto projektu ELIZA LR1307 byly získány za finančního přispění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci účelové podpory programu „Informace – základ výzkumu“.

Charakteristika: literární texty z anglické a americké literatury
Odkaz: https://literature.proquest.com/
Vzdálený přístup?: přípojit přes EZproxy
Vzdálený přístup?: Shibboleth
Producent: Proquest (Chadwyck-Healey)
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: licencovaný zdroj
Dostupný z: Masarykovy univerzity
Obory: Historie, Jazykověda, Knihovnictví, Literatura, Umění, Vzdělávání
Podrobný popis:

Literature Online Fulltext Collection (LION) je digitální knihovna více než 300.000 děl anglické a americké poezie, dramat a prózy, ve kterých je možno plnotextově vyhledávat. Poskytuje dále hypertextové vazby na dalších cca 15.000 literárních textů, které nalezli redaktoři firmy Chadwyck-Healey na více než 1600 volně přístupných WWW serverech a které jsou rovněž indexovány, obsahuje slovníky, referenční publikace a bibliografické záznamy z oblasti anglické a americké literatury včetně těch, které dosud nebyly k dispozici v elektronické podobě, a mnoho dalšího literárního materiálu. Nechybí ani strukturovaný přístup k diskusním skupinám, elektronickým literárním časopisům, metastránkám, autorským stránkám a knihovním katalogům v oblasti anglojazyčné literatury. "Master Index" je agregovaným seznamem všech autorů a jejich děl, ze kterého bude vycházet mnohá rešeršní strategie.

Služba LITERATURE ONLINE pokrývá dílá z období od 6. století do současnosti a kromě toho nyní zpřístupňuje plné texty 65 literárních časopisů, 38 svazků kritických esejí a kompletní bibliografickou databázi ABELL. Referenční část obsahuje např. The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms.

Další info:


Typ zdroje: fulltextový
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Janoušková