Portál elektronických informačních zdrojů
 
Charakteristika: plnotextová a bibliografická databáze z oblasti obchodu a podnikání
Odkaz: http://search.ebscohost.com
Vzdálený přístup?: Shibboleth
Producent: EBSCO
Dostupnost do: 31.12.2017
Kategorie: licencovaný zdroj
Dostupný z: Masarykovy univerzity
Obory: multioborový zdroj
Podrobný popis:

Bussines Source Complete je světově nejrozsáhlejší akademická databáze v oblasti obchodu, která indexuje nejdůležitější akademické časopisy (přes 1300 titulů), a to zpětně až do roku 1886. Kromě toho databáze nabízí plné texty více než 48 300 publikací (časopisů a magazínů, recenzovaných časopisů, monografií a knih, průmyslových a tržních analýz a zpráv, profilů firem, SWOT analýz, video seminářů). Dále databáze obsahuje přes 25 000 detailních autorských profilů pro nejcitovanější autory.

Přístup ke zdroji je pro celou MU prostřednictvím platformy EBSChost. 


Typ zdroje: kombinovaný
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: PhDr. Jaroslav Nekuda