Portál elektronických informačních zdrojů
 
Logo MŠMT

Výsledky tohoto projektu ELIZA LR1307 byly získány za finančního přispění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci účelové podpory programu „Informace – základ výzkumu“.

Charakteristika: bibliografická databáze zaměřená na architekturu a design
Odkaz: https://search.proquest.com/avery/arts/
Vzdálený přístup?: přípojit přes EZproxy
Vzdálený přístup?: Shibboleth
Producent: Avery Architectural and Fine Arts Library/Proquest
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: licencovaný zdroj
Dostupný z: Masarykovy univerzity
Obory: Umění
Podrobný popis:

Avery Index to Architectural Periodicals zpřístupňuje bibliografické informace z oborů architektury a designu. Databáze zahrnuje více než 600 tis. záznamů z více než 2 800 časopisů s retrospektivou od roku 1934, výběrově až do 18. století. Ke zpracovávaným periodikám patří např. American Architect, Baumeister, Byggekunst, Domus, a El Croquis ale také vybrané archiotektonické články z American Art Journal, Burlington Magazine,Journal of Green Building, Environment and Planning, Metropolitan Museum Journal, Urban Land, a Revue de l'Art. K dispozici jsou rovněž záznamy z publikací vydávaných odbornými společnostmi z celého světa, životopisy předních architektů, atd.

Seznam obsažených zdrojů.


Typ zdroje: bibliografický
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Janoušková