Portál elektronických informačních zdrojů
 
Logo MŠMT

Výsledky tohoto projektu ELIZA LR1307 byly získány za finančního přispění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci účelové podpory programu „Informace – základ výzkumu“.

Charakteristika: databáze českého práva
Odkaz: http://www.beck-online.cz/bo/news.seam#selected-node
Producent: Nakladatelství C. H. Beck, Praha
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: licencovaný zdroj
Dostupný z: Právnická fakulta
Obory: Právo
Podrobný popis:

Právní informační systém, který zpřístupňuje právní předpisy, judikaturu, periodickou i neperiodickou literaturu českého práva nakladatelství C.H. Beck. Obsažena je i zajímavá literatura jiných vydavatelů, a to buď v plných textech, nebo formou anotací. Zpřístupněné moduly:

beck-online Basic 

  • základní modul celého systému, který obsahuje právní předpisy, judikaturu, předpisy místní samosprávy, věstníky a zpravodaje, právnický slovník.

Plné texty jsou dostupné ze všech z počítačů Právnické fakulty MU.

  • beck-online Premium 
    modul Basic + všechny oborové moduly (Občanské právo, Justiční a procesní právo, Obchodní právo, Pracovní a sociální právo, Soutěžní právo a duševní vlastnictví, Trestní právo, Ústavní a správní právo), obsahuje více než 60 komentářů a monografií, kompletní archivy všech periodik nakladatelství C. H. Beck, praktické vzory smluv a podání, obsažena je i zajímavá literatura jiných vydavatelů, a to buď v plných textech, nebo formou anotací.

 


Typ zdroje: fulltextový
Jazyk: český
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Georgala