Portál elektronických informačních zdrojů
 
Charakteristika: databáze německého práva
Odkaz: http://beck-online.beck.de/
Producent: Verlag C. H. Beck, München
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: licencovaný zdroj
Dostupný z: Právnická fakulta
Obory: Právo
Podrobný popis:

Databáze německého práva, která zahrnuje plné texty právních dokumentů (právní předpisy, judikatura, vzory smluv atd.), knižně vydaných komentářů, časopiseckých článků, monografií (z produkce nakladatelství C.H.Beck). Zpřístupněné moduly:

 • beck-online premium 
  nejvýznamnější komentáře, monografie, příručky, vzory smluv a podání, kompletní archívy periodik z produkce nakladatelství C.H. Beck (Německo)
 • Betriebs-Berater (BB)
  vybrané oblasti práva (hospodářské, daňové, finanční, pracovní, sociální zabezpečení)
 • Das Deutsche Bundesrecht (NOMOS)
  platné právní předpisy Spolkové republiky Německo (tzv. spolkové předpisy)
 • Staudinger, BGB
  Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen: BGB (1. vydání 1898) = nejrozsáhlejší, průběžně aktualizovaný komentář k občanskému zákoníku (+ předpisy související)

Přístup k plným textům článků je možný pouze z počítačů Právnické fakulty MU.


Typ zdroje: fulltextový
Jazyk: německý
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Georgala