Portál elektronických informačních zdrojů
 
Logo MŠMT

Výsledky tohoto projektu ELIZA LR1307 byly získány za finančního přispění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci účelové podpory programu „Informace – základ výzkumu“.

Charakteristika: databáze plných textů právnických časopisů, knih a dalších dokumentů
Odkaz: http://heinonline.org/
Producent: William S. Hein & Co., Inc., USA
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: licencovaný zdroj
Dostupný z: Právnická fakulta
Obory: Právo
Podrobný popis:
  • Hein Online je rozsáhlý, průběžně doplňovaný zdroj dokumentů z oblasti práva (především amerického). K dispozici zde je více než 100 milionů stránek zabývající se právní historií.

Hein Online je členěn na jednotlivé kolekce (knihovny), z nichž nejvýznamnější jsou:

  • Law Journal Library - 1.100 titulů, většinou všechny vydané ročníky
  • Federal Register Library - federální normy a zákony USA (od roku 1936)
  • Legal Classics Library - 1.200 titulů
  • Treaties and Agreements Library - mezinárodní dohody a smlouvy USA
  • U.S. Supreme Court Library - sbírka rozhodnutí Nejvyššího soudu USA
  • English Reports - English Reports (1220-1865), 178 svazků, reprint vydaný 1900-1932.

Přístup ke zdroji je možný pouze z počítačů Právnické fakulty MU.


Typ zdroje: fulltextový
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Georgala