Portál elektronických informačních zdrojů
 
Logo MŠMT

Výsledky tohoto projektu ELIZA LR1307 byly získány za finančního přispění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci účelové podpory programu „Informace – základ výzkumu“.

Charakteristika: kolekce právnických online časopisů
Odkaz: http://www.oxfordjournals.org/subject/law/
Producent: Oxford University Press
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: licencovaný zdroj
Dostupný z: Právnická fakulta
Obory: Právo
Podrobný popis:

Databáze Oxford Journlas zahrnuje produkci nakladatelství Oxford. Jedná se o právo mezinárodní, kde je dispozici více jak 30 e-časopisů, (s důrazem na oblast VB a britského vlivu) a pokrývá vědecké i praktické tituly. Zaměřuje se na oblast práva obchodního, zdravotnického, životního prostředí, duševního vlastnictví a práva trestního.

Od roku 2010 je k dispozici i Oxford archive, který zaměřuje na mezinárodní právo v oblasti lidských práv, právo životního prostředí a zdravotnické právo (u některých titulů retrospektivně až do 60 resp. 70 let minulého století).

Aktuální seznam dostupných titulů (odpovídající stavu kolekce v roce 2017) naleznete v příloze zde v kolekci Law. 

 


Typ zdroje: fulltextový
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Georgala