Portál elektronických informačních zdrojů
 
Logo MŠMT

Výsledky tohoto projektu ELIZA LR1307 byly získány za finančního přispění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci účelové podpory programu „Informace – základ výzkumu“.

Charakteristika: kolekce právnických online časopisů
Odkaz: http://www.kluwerlawonline.com/
Producent: Kluwer Law International
Dostupnost do: neomezena
Kategorie: licencovaný zdroj
Dostupný z: Právnická fakulta
Obory: Právo
Podrobný popis:

Kluwer Law Online obsahuje kolekce 23 e-časopisů z nakladatelství Kluwer Publishers. Zahrnuje evropské a mezinárodní právo ze všech oblastí. Zpřístupňuje abstrakty a plné texty článků časopisů. Některé z časopisů navíc zveřejňují ve full textech i svá archivní čísla.

Portál nabízí dvě samostatné části, první z nich jsou již výše zmiňované časopisy (Journals) a druhé jsou manuály (Manuals), obsahující oborově zaměřené encyklopedie.

K dispozici je celkem osm následujících encyklopedií licencovaných pro PraF:

  • IEL Civil Procedure Online
  • IEL Competition Law
  • IEL Constitutional Law Online
  • IEL Contracts Online
  • IEL Cyber Law Online
  • IEL Family and Succession Law Online
  • IEL Private International Law
  • IEL Media Law

 


Typ zdroje: fulltextový
Jazyk: anglický
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Georgala