Portál elektronických informačních zdrojů
 

Sport

Legenda Licencovaný zdroj – Licencovaný zdroj Metazdroj – Metazdroj Free-trial zdroj – Free-trial zdroj Volně dostupný zdroj – Volně dostupný zdroj
Výše/Upper  ..
 
Volně dostupný zdroj  Anatomical dictionary  [připojit] Free  – Latinsko-anglicko-česko-slovenský slovník termínů z oblasti anatomie člověka
Licencovaný zdroj  ebrary Perpetual Titles - Ebook Central  [připojit | EZproxy | Shibboleth]  – vybrané elektronické knihy z kolekce ebrary
Licencovaný zdroj  EBSCO eBook Academic Collection  [připojit | Shibboleth]  – rozsáhlá kolekce ebooks od společnosti EBSCO
Licencovaný zdroj  ISI Proceedings  [připojit | EZproxy | Shibboleth]  – bibliografická databáze konferenčních příspěvků
Licencovaný zdroj  ProQuest Central  [připojit | EZproxy | Shibboleth]  – nejrozsáhlejší svetový akademický informační zdroj
Volně dostupný zdroj  SPOLIT - SPOFOR - SPOMEDIA  [připojit] Free  – bibliografické databáze z oblasti sportu
Volně dostupný zdroj  SPONET  [připojit] Free  – databáze o sportu a sportovních vědách
Licencovaný zdroj  SportBusiness International  [připojit | EZproxy]  – zpravodajský portál z oblasti ekonomiky sportu
Licencovaný zdroj  SportDiscus  [připojit | EZproxy | Shibboleth]  – fulltextová DB z oblasti sportu a fitness
Volně dostupný zdroj  SPOWIS  [připojit] Free  – bibliografická databáze z oblasti sportu
Licencovaný zdroj  Taylor & Francis Online - Social Science & Humanities Library  [připojit | EZproxy | Shibboleth]  – časopisy z vydavatelství Taylor & Francis z oblasti humanitních a sociálních věd a dalších oborů
Licencovaný zdroj  Web of Science - Citation Connection  [připojit | EZproxy]  – rozšíření WoS o další citační databáze a indexy
 
Legenda: běžný zdroj – běžný zdroj metazdroj – metazdroj zdroj na vyzkoušení s omezenou dobou platnosti – zdroj na vyzkoušení s omezenou dobou platnosti volně dostupný – volně dostupný